OFERTA

Firma TWÓR zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji w branży instalacyjno - sanitarnej elektrycznej oraz architektoniczno - budowlanej.
Wykonujemy analizy, koncepcje, projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i nakładcze oraz przedmiary, dokumentacje powykonawcze i odtworzeniowe. Doradzamy przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych oraz najprostszych procesów inwestycyjnych. Pomagamy przy planowaniu oraz realizacji inwestycji.
Wykonujemy zarówno projekty nowych inwestycji jak i rozbudowy, wymiany, modernizacje, termomodernizacje, adaptacje i remonty istniejących obiektów.
Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie. Udzielamy kompleksowych porad związanych z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz architekturą. Wykonujemy przeglądy techniczne obiektów budowlanych, instalacji oraz oceny efektywności energetycznej.
Wykonujemy projekty zarówno dla budynków jednorodzinnych jak i obiektów mieszkaniowych, usługowych, hal produkcyjnych i magazynowych oraz centrów handlowych.

OPTYMALIZACJA

 • wykonujemy wszelkiego rodzaju analizy projektowo – kosztowe inwestycji
 • doradzamy przy wyborze optymalnych rozwiązań technicznych w oparciu o zapotrzebowanie i budżet inwestycji
 • wykonujemy analizy systemów zaopatrzenia budynków w energię oraz media
 • doradzamy przy określeniu potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych

PROJEKTOWANIE

Wykonujemy dokumentację projektową dla każdego etapu inwestycji od koncepcji po dokumentacje powykonawcze i odtworzeniowe.

oferta

INSTALACJE SANITARNE

 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacji
 • instalacje klimatyzacji
 • instalacje wodno – kanalizacyjne
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje gazowe
 • instalacje odwodnienia dachów i terenów
 • instalacje wentylacji pożarowej i oddymianie
 • instalacje technologiczne
 • instalacje wody lodowej
 • instalacje ciepła technologicznego
 • instalacje sprężonego powietrza
 • sieci i przyłącza ciepłownicze
 • sieci i przyłącza wodociągowe
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
 • sieci i przyłącza gazowe
 • zewnętrzne instalacje przeciwpożarowe
 • węzły cieplne i kotłownie
 • automatyka węzłów cieplnych i kotłowni
 • hydrofornie
 • hydrofornie pożarowe
 • charakterystyki energetyczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 • systemy zasilania podstawowego oraz rezerwowego z UPS
  i agregatów prądotwórczych
 • instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia
 • instalacje monitoringu mediów (energia elektryczna, woda, ciepło)
 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • instalacje uziemień technologicznych
 • instalacje odgromowe
 • sieci i przyłącza SN i NN
 • stacje transformatorowe
 • oświetlenie terenu (parkingi, drogi, place)
 • iluminacje budynków
 • kanalizacje teletechniczne

INSTALACJE TELETECHNICZNE

 • systemy sygnalizacji alarmowej pożaru
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • instalacje kontroli dostępu
 • instalacje CCTV
 • instalacje alarmowe
 • sieci komputerowe
 • instalacje telefoniczne
 • sieci strukturalne
 • instalacje domofonowe i V-domofonowe
 • instalacje dzwonkowe i przyzywowe
 • instalacje RTV i RTV-SAT
 • instalacje detekcji tlenku węgla CO, LPG i innych gazów wg wymagań w danym obiekcie

ARCHITEKTURA

 • projekty nowych inwestycji
 • koncepcje architektoniczne
 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
 • adaptacje typowych projektów
 • remonty istniejących obiektów
 • modernizacje i rozbudowy istniejących obiektów
 • termomodernizacja, docieplenia istniejących obiektów
 • zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń i budynków
 • projekty aranżacji wnętrz
 • projekty małej architektury
 • projekty zagospodarowania terenu

KONSTRUKCJE

 • projekty nowych inwestycji
 • remonty istniejących obiektów
 • modernizacje i rozbudowy istniejących obiektów
 • zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń i budynków
 • konstrukcje elementów prefabrykowanych

INWENTARYZACJE

 • inwentaryzacje i pomiary architektoniczne i branżowe
 • dokumentacje powykonawcze
 • dokumentacje odtworzeniowe
 • sprawdzenie poprawności wykonania inwestycji

WYCENA INWESTYCJI

 • kosztorysy inwestorskie
 • kosztorysy ofertowe/nakładcze
 • przedmiary robót
 • specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych

NADZOROWANIE INWESTYCJI

 • nadzory autorskie
 • nadzory inwestorskie
 • odbiory robót budowlanych
 • odbiory robót instalacyjnych
 • uzyskiwanie w imieniu inwestora pozwoleń, odstępstw i decyzji administracyjnych
 • występowanie w imieniu inwestora w sprawach urzędowych, u gestorów sieci oraz dostawców mediów

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE I ENERGETYCZNE

 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • analizy techniczne i ekonomiczne
 • ocena poprawności wykonania robót
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • doradztwo w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
 • doradztwo w zakresie architektoniczno budowlanym oraz konstrukcyjnym

PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

 • zakładanie Książki Obiektu Budowlanego
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • doradztwo w zakresie eksploatacji technicznej obiektu budowlanego

OKRESOWE PRZEGLĄDY BUDOWLANE

 • przeglądy budowlane obiektów wielko powierzchniowych
 • roczne przeglądy budowlane budynków
 • pięcioletnie przeglądy budowlane budynków

OKRESOWE PRZEGLĄDY INSTALACJI

 • przeglądy instalacji centralnego ogrzewania
 • przeglądy instalacji wodociągowych
 • przeglądy instalacji kanalizacyjnych
 • przeglądy instalacji ciepłej wody użytkowej
 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • przeglądy instalacji gazowych
 • przeglądy instalacji wentylacyjnych
 • przeglądy instalacji kominiarskich

OCENA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 • sprawdzenie stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej
 • ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji

BADANIA I POMIARY TERMOWIZYJNE

 • diagnostyka stanu technicznego obiektów budowlanych
 • diagnostyka wad konstrukcyjnych obiektów budowlanych
 • diagnostyka mostków cieplnych
 • diagnostyka zawilgoceń przegród konstrukcyjnych
 • diagnostyka infiltracji powietrza, szczelności budynków
 • kontrola wykonania prac termo modernizacyjnych
 • monitoring systemów grzewczych i chłodniczych
 • monitoring systemów solarnych
 • kontrola przebiegu instalacji
 • diagnostyka uszkodzeń systemów rurowych
 • lokalizacja wycieków z instalacji
 • diagnostyka stanu technicznego kotłów
 • diagnostyka kominów spalinowych
 • lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczych
 • diagnostyka przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Gwarantujemy najwyższy poziom wykonania zleconych nam prac. Projektujemy zarówno w oparciu o tradycyjne sprawdzone technologie jak i najnowsze rozwiązania technologiczne. Każda dokumentacja wykonywana jest zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami, przez osoby posiadające najwyższe kwalifikacje. Zatrudniamy jedynie osoby dla których projektowanie jest pasją, każdy projekt kierowany jest przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu.

Współpracujemy z szeregiem firm wykonawczych w związku z tym możemy w ramach konsorcjum realizować inwestycje w formacie „Projektuj i Buduj”, odpowiadając za całość procesu inwestycyjnego. W ramach jednej procedury otrzymują Państwo gotowy produkt od doradztwa przedinwestycyjnego, poprzez projekt, wykonanie, nadzór po odbiory inwestycji. Pozwala to inwestorowi w całości przekazać odpowiedzialność za inwestycję na rzecz jednego podmiotu skracając jednocześnie czas trwania inwestycji.tel. 22 42 56 188