Kompleksowa obsługa inżynierska obiektów budowlanych

Firma TWÓR zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji w branży instalacyjnej: sanitarnej i elektrycznej oraz architektonicznej i budowlanej. Wykonujemy analizy, koncepcje, projekty budowlane, techniczne, wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i nakładcze oraz przedmiary, dokumentacje powykonawcze i odtworzeniowe.

Sprawdź pełną ofertę

Poznaj zakres naszych usług w zakresie obsługi inwestycji

Zobacz

Skontaktuj się z nami

Kompleksowa i rzetelna realizacja projektów instalacji sanitarnych

Zobacz

Projektowanie

Wykonujemy dokumentację projektową dla każdego etapu inwestycji od koncepcji po dokumentacje powykonawcze. Zarówno dla nowych inwestycji jak i przy obsłudze istniejących obiektów. Projektujemy pełen zakres instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dla istniejących obiektów wykonujemy również opracowania konstrukcyjne i architektoniczne remontów i napraw.

Intalacje sanitarne

 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wentylacji bytowej i technologicznej
 • instalacje klimatyzacji
 • instalacje wody użytkowej
 • instalacje kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje gazowe
 • instalacje odwodnienia dachów i terenów
 • instalacje wentylacji pożarowej i oddymianie
 • instalacje technologiczne
 • instalacje wody lodowej
 • instalacje ciepła technologicznego
 • instalacje sprężonego powietrza
 • sieci i przyłącza ciepłownicze
 • sieci i przyłącza wodociągowe
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
 • sieci i przyłącza gazowe
 • zewnętrzne instalacje przeciwpożarowe
 • węzły cieplne i kotłownie
 • automatyka węzłów cieplnych i kotłowni
 • hydrofornie bytowe i pożarowe
 • charakterystyki energetyczne

Instalacje elektryczne

 • systemy zasilania podstawowego oraz rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych
 • instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia
 • instalacje monitoringu mediów (energia elektryczna, woda, ciepło)
 • instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • instalacje uziemień technologicznych
 • instalacje odgromowe
 • sieci i przyłącza SN i NN
 • stacje transformatorowe
 • oświetlenie terenu (parkingi, drogi, place)
 • iluminacje budynków
 • kanalizacje teletechniczne

Instalacje teletecznicne

 • systemy sygnalizacji alarmowej pożaru SSP
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
 • instalacje kontroli dostępu KD
 • instalacje CCTV
 • instalacje alarmowe
 • sieci komputerowe
 • instalacje telefoniczne
 • sieci strukturalne
 • instalacje domofonowe i V-domofonowe
 • instalacje dzwonkowe i przyzywowe
 • instalacje RTV i RTV-SAT

Architektura

 • projekty architektoniczne remontów i modernizacji obiektów
 • koncepcje architektoniczne
 • obsługa urzędowa przygotowania inwestycji
 • adaptacje typowych projektów
 • remonty i przebudowy istniejących obiektów
 • modernizacje i rozbudowy istniejących obiektów
 • termomodernizacja, docieplenia istniejących obiektów
 • remontu dachów i elewacji
 • remonty klatek schodowych, części wspólnych i wejść do budynków
 • zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń i budynków
 • projekty aranżacji wnętrz
 • projekty małej architektury
 • projekty zagospodarowania terenu

Konstrukcje

 • projekty konstrukcyjne remontów i modernizacji obiektów
 • adaptacje typowych projektów
 • remonty i przebudowy istniejących obiektów
 • modernizacje i rozbudowy istniejących obiektów
 • remontu dachów i elewacji
 • projekty naprawcze uszkodzonych elementów
 • wzmocnienia ścian, stropów i fundamentów
 • konstrukcje elementów prefabrykowanych

Optymalizacja

Sporządzamy wszelkiego rodzaju inżynierskie analizy projektowo – kosztowe.

Doradzamy przy wyborze optymalnych rozwiązań technicznych oraz planów modernizacyjnych w oparciu o zapotrzebowanie i budżet inwestycji. Wykonujemy analizy systemów zaopatrzenia budynków w energię oraz media. Doradzamy przy określeniu potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych

Optymalizacja

 • weryfikacja obciążeń cieplnych budynków
 • weryfikacja źródeł ciepła
 • weryfikacja i optymalizacja mocy zamówionych
 • weryfikacja i optymalizacja sprawności instalacji
 • weryfikacja słabych stron obiektów budowlanych
 • przygotowywanie planów inwestycyjnych
 • optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
 • optymalizacja procesów administracyjnych

Doradztwo specjalistyczne i energetyczne

Diagnozujemy problem i przedstawiamy najbardziej optymalne rozwiązania. Opracowujemy ekspertyzy i opinie techniczne. Doradzamy przy wyborze optymalnych procesów administracyjnych. Uzyskujemy pozwolenia, odstępstwa od przepisów technicznych oraz decyzje administracyjne. Pomagamy przy uzyskiwaniu tytułów prawnych związanych z prowadzonymi inwestycjami.

Doradztwo specjalistyczne i energetyczne

 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • analizy techniczne i ekonomiczne
 • ocena poprawności wykonania robót
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • doradztwo w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
 • doradztwo w zakresie architektoniczno-budowlanym oraz konstrukcyjnym
 • doradztwo w zakresie przygotowywania inwestycji
 • doradztwo w zakresie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
 • doradztwo w zakresie procesów administracyjnych

Ocena efektywności energetycznej

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów i ich części. Weryfikujemy efektywność energetyczną źródeł ciepła i instalacji grzewczych i chłodniczych.

Ocena efektywności energetycznej

 • świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów i ich części
 • ocena stanu techniczny źródeł ciepła z uwzględnieniem efektywności energetycznej
 • diagnostyka instalacji z uwzględnieniem efektywności energetycznej
 • ocena efektywności energetycznej urządzeń grzewczych i chłodniczych

Inwentaryzacje

Wykonujemy wszelkiego rodzaju inwentaryzacje i dokumentacje odtworzeniowe. Pomagamy w odtworzeniu dokumentacji technicznej dla istniejących obiektów, niezbędną do prawidłowej eksploatacji budynków oraz planowania inwestycji i remontów.

Inwentaryzacje

 • inwentaryzacje i pomiary architektoniczne i branżowe
 • dokumentacje powykonawcze
 • dokumentacje odtworzeniowe
 • sprawdzenie poprawności wykonania inwestycji

Wycena inwestycji

Doradzamy przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych oraz najprostszych procesów inwestycyjnych. Pomagamy przy planowaniu oraz realizacji inwestycji. Wykonujemy szczegółowe kosztorysy określające wartość inwestycji inżynierskich.

Wycena inwestycji

 • szacunkowe wyceny planowanych inwestycji
 • określanie budżetów planów gospodarczych i remontowych
 • kosztorysy inwestorskie
 • kosztorysy nakładcze/ślepe
 • kosztorysy ofertowe
 • przedmiary robót
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Nadzorowanie inwestycji

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za procesy inwestycyjne. Wspieramy inwestora przy kontroli jakości wykonania zleconych prac. Doradzamy i wyjaśniamy zagadnienia związane z dokumentacją techniczną inwestycji.

Nadzorowanie inwestycji

 • nadzory autorskie
 • nadzory inwestorskie
 • odbiory robót budowlanych
 • odbiory robót instalacyjnych
 • uzyskiwanie w imieniu inwestora pozwoleń, odstępstw i decyzji administracyjnych
 • występowanie w imieniu inwestora w sprawach urzędowych, u gestorów sieci oraz dostawców mediów

Kontrole techniczne obiektów budowlanych

Pomagamy w utrzymaniu obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Wspieramy właścicieli i zarządców nieruchomości przy diagnostyce i planowaniu remontów i prac konserwacyjnych.

Książka obiektu budowlanego

 • zakładanie Książki Obiektu Budowlanego
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • doradztwo w zakresie eksploatacji technicznej obiektu budowlanego

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

 • okresowe kontrole stanu technicznego budowlane obiektów wielkopowierzchniowych
 • roczne okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
 • pięcioletnie okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Okresowe przeglądy instalacji

 • okresowe kontrole stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania
 • okresowe kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowych
 • okresowe kontrole stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych
 • okresowe kontrole stanu technicznego instalacji ciepłej wody użytkowej
 • okresowe kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych
 • okresowe kontrole stanu technicznego instalacji gazowych
 • okresowe kontrole stanu technicznego instalacji wentylacyjnych
 • okresowe kontrole stanu technicznego instalacji kominiarskich
To top